slogan
0613 837 522
 
Time 06.06.2018 09:53 | View 3,632

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 584/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 20-03-2018:  

         B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 25/PGDĐT-PT ngày 20-04-2018:   

         


C/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 650/KH-HĐTSPTTHSP ngày 06-06-2018:   

         

D/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019:  

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)
Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 12)
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (số 4)
Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 26-03-2018 đến 31-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 19-03-2018 đến 25-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 12-03-2018 đến 18-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 05-03-2018 đến 11-03-2018 & Phân công giám thị
Thông Báo - Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018 (điều chỉnh ngày KT)
[THÔNG BÁO] - Điều chỉnh lịch kiểm tra khối 10+11 & lịch học khối 6, 7, 8, 12 (tránh bão 16 Tembin)
Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 (Điều chỉnh khối 10+11)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017 & Phân công GT coi thi
Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 10)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 51
Hôm nay 285
Hôm qua 1136
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,051,567