slogan
0613 837 522
 
Time 28.06.2018 08:41 | View 7,104

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 584/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 20-03-2018:  

         B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 25/PGDĐT-PT ngày 20-04-2018:   

         


C/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 650/KH-HĐTSPTTHSP ngày 06-06-2018:   

         

D/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019:  

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 2, Năm học 2018-2019 (số 12, áp dụng từ 14-01-2019)
Lịch Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 02/01/2019 đến 03/01/2019; điều chỉnh)
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 18/12 đến 21/12/2018)
THÔNG BÁO - Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
[THÔNG BÁO] - Học tập trung môn GDQP khối 11 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 10, áp dụng từ 03-12-2018)
Lịch kiểm tra tập trung HK1 năm học 2018-2019 (tuần 15, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018) & PC GV coi KTTT
THÔNG BÁO - Về việc học tập trung môn GDQP-AN khối 10 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 76
Hôm nay 423
Hôm qua 1818
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,410,409