slogan
0613 837 522
 
Time 28.06.2018 08:41 | View 6,440

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 584/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 20-03-2018:  

         B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 25/PGDĐT-PT ngày 20-04-2018:   

         


C/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 650/KH-HĐTSPTTHSP ngày 06-06-2018:   

         

D/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019:  

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ
Danh sách học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời & GCN kết quả thi THPT 2018
TUYỂN SINH LỚP 6 - Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH LỚP 10 - Thông báo điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển
Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)
Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 12)
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (số 4)
Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 & Phân công giám thị

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 36
Hôm nay 47
Hôm qua 1525
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,103,281