slogan
0613 837 522
 
Time 26.06.2017 04:22 | View 8,692

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 537/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 06-03-2017:  537/SGDĐT-KTKDDCLGD 

B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 374/PGDĐT-PT ngày 19-05-2017:  374/PGDĐT-PT 

C/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018:  23/TB-PTTHSP 

             -  Phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  7-6-2017 đến ngày 10-6-2017.
             -  Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  12-6-2017 đến ngày 16-6-2017.
             -  Tổ chức xét tuyển:  ngày 20-6-2017.
             -  Duyệt kết quả tuyển sinh:  ngày 28-6-2017.
             -  Công bố kết quả tuyển sinh:  ngày 30-6-2017.

     2.  

*** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 03)
Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018 (điều chỉnh ngày KT)
[THÔNG BÁO] - Điều chỉnh lịch kiểm tra khối 10+11 & lịch học khối 6, 7, 8, 12 (tránh bão 16 Tembin)
Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 (Điều chỉnh khối 10+11)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017 & Phân công GT coi thi
Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 10)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017 & Phân công giám thị coi KTTT (thay đổi)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017 + PC giám thị ngày 22, 23, 24, 25-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 (thay đổi)
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 23-10-2017 đến 29-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-10-2017 đến 22-10-2017
Phân công giám thị coi KTTT ngày 14-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 09-10-2017 đến 15-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 02-10-2017 đến 08-10-2017
Danh sách Giáo viên tập huấn phương pháp dạy học
[THÔNG BÁO] - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 & các hoạt động sau lễ
Danh sách phân công giáo viên coi thi Nghề PT năm học 2016-2017

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 73
Hôm nay 259
Hôm qua 993
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 909,444