slogan
0613 837 522
 
Time 26.06.2017 04:22 | View 7,286

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 537/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 06-03-2017:  537/SGDĐT-KTKDDCLGD 

B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 374/PGDĐT-PT ngày 19-05-2017:  374/PGDĐT-PT 

C/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018:  23/TB-PTTHSP 

             -  Phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  7-6-2017 đến ngày 10-6-2017.
             -  Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  12-6-2017 đến ngày 16-6-2017.
             -  Tổ chức xét tuyển:  ngày 20-6-2017.
             -  Duyệt kết quả tuyển sinh:  ngày 28-6-2017.
             -  Công bố kết quả tuyển sinh:  ngày 30-6-2017.

     2.  

*** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

Thời khóa biểu ôn tập Nghề PT môn Tin học
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 2)
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 6
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 10
Danh sách giáo viên coi thi học phần HK2 CĐSP khóa 41
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 1) & Danh sách các lớp Hè
Thông Báo ôn tập, bồi dưỡng văn hóa và các hoạt động ngoại khóa Hè 2017
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi
[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 138
Hôm qua 570
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 531,418