slogan
0613 837 522
 
Time 26.06.2017 04:22 | View 8,354

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

A/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI:

     1.  Công văn số 537/SGDĐT-KTKDDCLGD ngày 06-03-2017:  537/SGDĐT-KTKDDCLGD 

B/  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIÊN HÒA:

     1.  Công văn số 374/PGDĐT-PT ngày 19-05-2017:  374/PGDĐT-PT 

C/  TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:

     1.  Thông báo Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018:  23/TB-PTTHSP 

             -  Phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  7-6-2017 đến ngày 10-6-2017.
             -  Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6:  từ ngày  12-6-2017 đến ngày 16-6-2017.
             -  Tổ chức xét tuyển:  ngày 20-6-2017.
             -  Duyệt kết quả tuyển sinh:  ngày 28-6-2017.
             -  Công bố kết quả tuyển sinh:  ngày 30-6-2017.

     2.  

*** *** *** *** ***

 

Bài liên quan

Danh sách Giáo viên tập huấn phương pháp dạy học
Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 4)
[THÔNG BÁO] - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 & các hoạt động sau lễ
Danh sách phân công giáo viên coi thi Nghề PT năm học 2016-2017
[THÔNG BÁO] - Thời gian tổ chức các hoạt động đầu năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU Kỹ năng sống (Lớp 6 & Lớp 10) năm học 2017-2018
Thời khóa biểu ôn tập Nghề PT môn Tin học
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 2)
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 6
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 10
Danh sách giáo viên coi thi học phần HK2 CĐSP khóa 41
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 1) & Danh sách các lớp Hè
Thông Báo ôn tập, bồi dưỡng văn hóa và các hoạt động ngoại khóa Hè 2017
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi
[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 51
Hôm nay 92
Hôm qua 1549
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 632,102