slogan
02513 837 522
 
Time 28.09.2015 02:13 | View 2,538

TT 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08-12-2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập".

Số tư liệu:  33/2005/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:  08-12-2005
File đính kèm:  33/2005/TT-BGDĐT

 

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm./.

Bài liên quan

TT 26/2020/TT-BGDĐT Thông Tư sửa đổi bổ sung QC đánh giá học sinh THCS & THPT của TT58/2011/TT-BGDĐT
Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020"
TT 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành QC đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT
TT 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
TT 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
CV 5555/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
CV 3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"
CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016
TTLT 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
TTLT 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
TTLT 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
TT 19/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp
CV 4723/BGDĐT-CTHSSV "Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016"
CV 4669/BGDĐT-GDTrH "Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới"
CV 68/BGDĐT-GDTrH Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách
CV 7291/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
CV 7608/BGDĐT-GDTrH Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010
12

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 237
Hôm qua 425
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 3,228,431