slogan
02513 837 522
 
Time 13.12.2019 10:09 | View 47,090

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1, Năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày:   25-11-2019  (TKB số  7)


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 19-08-2019):   « TKB_L01_sáng »      

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 09-09-2019):   « TKB_L02_sáng »   « TKB_L02_chiều »    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 16-09-2019):   « TKB_L03_sáng »   « TKB_L03_chiều »    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 30-09-2019):   « TKB_L04_sáng »   « TKB_L04_chiều »    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 21-10-2019):   « TKB_L05_sáng »   « TKB_L05_chiều »    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 28-10-2019):   « TKB_L06_sáng »   « TKB_L06_chiều »    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 25-11-2019):   « TKB_L07_sáng »   « TKB_L07_chiều »    

                


 
                


   

   

   

   

   

   

   

 
                


   

   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020:   (Lưu ý: bảng ghi điểm theo lớp GV xem tại mục E bên dưới)

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 19-08-2019):   « TKBGV_L01_sáng »       

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 09-09-2019):   « TKBGV_L02_sáng »   « TKBGV_L02_chiều »     

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 16-09-2019):   « TKBGV_L03_sáng »   « TKBGV_L03_chiều »     

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 30-09-2019):   « TKBGV_L04_sáng »   « TKBGV_L04_chiều »     

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 21-10-2019):   « TKBGV_L05_sáng »   « TKBGV_L05_chiều »     

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 28-10-2019):   « TKBGV_L06_sáng »   « TKBGV_L06_chiều »     

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 25-11-2019):   « TKBGV_L07_sáng »   « TKBGV_L07_chiều »     

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

   

   D/ DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020:  (cập nhật mới "DSHS theo lớp" ngày 04/11/2019)

             

                « DSHS lớp 6 »   (cập nhật mới ngày 22/10/2019)

                « DSHS lớp 7 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « DSHS lớp 8 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « DSHS lớp 9 » 

                « DSHS lớp 10 »  

                « DSHS lớp 11 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « DSHS lớp 12 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

 

             

                « DSHS lớp 12 PB (VH) » 

             

                « DSHS lớp 12 PB (TD, Tin) » 

             

                « DSHS lớp 11 (Nghề PT) » 

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍
   

   E/ BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020(cập nhật mới ngày 04/12/2019)

            

                « Bảng điểm lớp 6 »   (cập nhật mới ngày 22/10/2019)

                « Bảng điểm lớp 7 »  (cập nhật mới ngày 04/12/2019)

                « Bảng điểm lớp 8 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « Bảng điểm lớp 9 » 

                « Bảng điểm lớp 10 »  

                « Bảng điểm lớp 11 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « Bảng điểm lớp 12 »   (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « Bìa sổ điểm (mẫu) »             

                « Bảng điểm Nghề PT (K11) » 

                  * Lưu ý:
                        - GVBM tải về và nhập điểm vào file trên.
                        - Gửi file về địa chỉ mail  trunghieuatv@gmail.com  với tiêu đề "[NGHỀ PT] - BẢNG ĐIỂM K11 LỚP ......".
                        - In ra và ký nộp về văn phòng.

            

                « Bảng điểm K12 (TD, Tin học) » 

                  * Lưu ý
                        - GVBM tải về và nhập điểm vào file trên.
                        - Gửi file về địa chỉ mail  trunghieuatv@gmail.com  với tiêu đề "[MÔN .....] - BẢNG ĐIỂM K12 LỚP ...... ".
                        - In ra và ký nộp về văn phòng. 

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

   

 

Bài liên quan

Thời Khóa Biểu năm học 2020-2021, học kỳ 1 (số 2, áp dụng từ 21/09/2020)
[THÔNG BÁO] - Thời gian điều chỉnh Nguyện vọng ĐKXT năm 2020 tại trường PT-THSP
[THÔNG BÁO] - Thời gian hoạt động đầu năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - V/v Hạn cuối nhận hồ sơ nhập học Lớp 1, Lớp 6 & Lớp 10 năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - V/v Thời gian trả học bạ Lớp 12 năm học 2019-2020
[THÔNG BÁO] - Trúng tuyển & nhập học Lớp 10 năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - V/v Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ nhập học Lớp 1 & Lớp 6 năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - V/v Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
[THÔNG BÁO] - Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - V/v Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021
[THÔNG BÁO] - Lịch kiểm tra lại trong Hè năm học 2019-2020
Thời khóa biểu Ôn tập và Kiểm tra lại trong hè cho học sinh năm học 2019-2020
[THÔNG BÁO] - V/v phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 (nhận hồ sơ đến hết ngày 24/07/2020)
Thời khóa biểu ôn tập, Năm học 2019-2020 (K09 & K12), thực hiện từ 13-07-2020
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 & PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI KIỂM TRA HK (lần 2 - điều chỉnh PCGT ngày 20/6/2020)
Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 2 (số 14, áp dụng từ 01/06/2020)
[THÔNG BÁO] - V/v Nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2019
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
THÔNG BÁO - V/v Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 03-05-2020
THÔNG BÁO - V/v Triển khai ứng dụng khai báo y tế NCOVI

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 110
Hôm nay 748
Hôm qua 3673
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 2,399,799