slogan
02513 837 522
 
Time 20.01.2020 07:30 | View 11,422

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày:   06-01-2020  (TKB số  8)


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020:

        01/  TKB lần 08 (từ ngày 06-01-2020):   « TKB_L08_sáng »   « TKB_L08_chiều »    

                


 
                


   

   

   

   

   

   

   

 
                


   

   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020:   (Lưu ý: bảng ghi điểm theo lớp GV xem tại mục E bên dưới)

        01/  TKB lần 08 (từ ngày 06-01-2020):   « TKBGV_L08_sáng »   « TKBGV_L08_chiều »     

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

   

   D/ DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020:  (cập nhật mới "DSHS theo lớp" ngày 04/11/2019)

             

                « DSHS lớp 6 »   (cập nhật mới ngày 22/10/2019)

                « DSHS lớp 7 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « DSHS lớp 8 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « DSHS lớp 9 » 

                « DSHS lớp 10 »  

                « DSHS lớp 11 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « DSHS lớp 12 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

 

             

                « DSHS lớp 12 PB (VH) » 

             

                « DSHS lớp 12 PB (TD, Tin) » 

             

                « DSHS lớp 11 (Nghề PT) » 

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍
   

   E/ BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020(cập nhật mới ngày 04/12/2019)

            

                « Bảng điểm lớp 6 »   (cập nhật mới ngày 22/10/2019)

                « Bảng điểm lớp 7 »  (cập nhật mới ngày 04/12/2019)

                « Bảng điểm lớp 8 »  (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « Bảng điểm lớp 9 » 

                « Bảng điểm lớp 10 »  

                « Bảng điểm lớp 11 »  (cập nhật mới ngày 04/11/2019)

                « Bảng điểm lớp 12 »   (cập nhật mới ngày 08/10/2019)

                « Bìa sổ điểm (mẫu) »             

                « Bảng điểm Nghề PT (K11) » 

                  * Lưu ý:
                        - GVBM tải về và nhập điểm vào file trên.
                        - Gửi file về địa chỉ mail  trunghieuatv@gmail.com  với tiêu đề "[NGHỀ PT] - BẢNG ĐIỂM K11 LỚP ......".
                        - In ra và ký nộp về văn phòng.

            

                « Bảng điểm K12 (TD, Tin học) » 

                  * Lưu ý
                        - GVBM tải về và nhập điểm vào file trên.
                        - Gửi file về địa chỉ mail  trunghieuatv@gmail.com  với tiêu đề "[MÔN .....] - BẢNG ĐIỂM K12 LỚP ...... ".
                        - In ra và ký nộp về văn phòng. 

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

   

 

Bài liên quan

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 & PCGT coi Kiểm tra HK
Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 1 (số 7, áp dụng từ 25/11/2019)
THÔNG BÁO - V/v Nghỉ học do tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế KTX
[THÔNG BÁO] - Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020
[THÔNG BÁO] - Nhận Giấy báo dự thi Nghề PT năm 2019
Danh sách phòng thi Khối 6 (ngày 02/08/2019)
[THÔNG BÁO] - V/v học tập Kỹ năng sống (lớp 6 & lớp 10) năm học 2019-2020
Thời Khóa Biểu Ôn tập Nghề PT năm học 2018-2019 (áp dụng từ 08/07/2019)
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020
[THÔNG BÁO] - V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH - Tổ chức thi thử THPT năm 2019
Thời Khóa Biểu năm học 2018-2019, Ôn tập K9 & K12 (số 3, áp dụng từ 27-05-2019)
Lịch thi thử vào lớp 10 (k.09) năm 2019 & phân công GT coi thi
[THÔNG BÁO] - V/v Nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018
[THÔNG BÁO] - Tham gia học tập Nghị quyết khóa XII
[THÔNG BÁO] - Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
Kết quả kỳ thi chọn HS giỏi khối 9 (cấp TP) và khối 12 (cấp Tỉnh) năm học 2018-2019

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 33
Hôm nay 32
Hôm qua 920
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 2,059,619