slogan
0613 837 522
 
Time 13.05.2018 06:44 | View 5,977

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 12)

Học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  14-05-2018


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKB_L01_sáng»  «TKB_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKB_L02_sáng»  «TKB_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKB_L03_sáng»  «TKB_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 29-01-2018):   «TKB_L04_sáng»  «TKB_L04_chiều»    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 05-03-2018):   «TKB_L05_sáng»  «TKB_L05_chiều»    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 19-03-2018):   «TKB_L06_sáng»  «TKB_L06_chiều»    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 26-03-2018):   «TKB_L07_sáng»  «TKB_L07_chiều»    

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 02-04-2018):   «TKB_L08_sáng»  «TKB_L08_chiều»    

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 09-04-2018):   «TKB_L09_sáng»  «TKB_L09_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 02-05-2018):   «TKB_L10_sáng»  «TKB_L10_chiều»    

        11/  TKB lần 11 (từ ngày 07-05-2018):   «TKB_L11_sáng»  «TKB_L11_chiều»    

        12/  TKB lần 12 (từ ngày 14-05-2018):   "Là TKB lần 11 nhưng không học buổi chiều, riêng khối 12 vẫn học buổi chiều bình thường"    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   


   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKBGV_L01_sáng»  «TKBGV_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKBGV_L02_sáng»  «TKBGV_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKBGV_L03_sáng»  «TKBGV_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 29-01-2018):   «TKBGV_L04_sáng»  «TKBGV_L04_chiều»    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 05-03-2018):   «TKBGV_L05_sáng»  «TKBGV_L05_chiều»    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 19-03-2018):   «TKBGV_L06_sáng»  «TKBGV_L06_chiều»    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 26-03-2018):   «TKBGV_L07_sáng»  «TKBGV_L07_chiều»    

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 02-04-2018):   «TKBGV_L08_sáng»  «TKBGV_L08_chiều»    

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 09-04-2018):   «TKBGV_L09_sáng»  «TKBGV_L09_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 02-05-2018):   «TKBGV_L10_sáng»  «TKBGV_L10_chiều»    

        11/  TKB lần 11 (từ ngày 07-05-2018):   «TKBGV_L11_sáng»  «TKBGV_L11_chiều»    

        12/  TKB lần 12 (từ ngày 14-05-2018):   "Là TKB lần 11 nhưng không học buổi chiều, riêng khối 12 vẫn học buổi chiều bình thường"    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

 
 
 
 
 

Bài liên quan

DS học sinh giỏi nhận thưởng tại Lễ Tổng Kết năm học 2018-2019 (ngày 25/5/2019)
Thời Khóa Biểu năm học 2018-2019, Ôn tập K9 & K12 (số 2, áp dụng từ 20-05-2019).
[THÔNG BÁO] - V/v Nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018
[THÔNG BÁO] - Tham gia học tập Nghị quyết khóa XII
[THÔNG BÁO] - Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
Kết quả kỳ thi chọn HS giỏi khối 9 (cấp TP) và khối 12 (cấp Tỉnh) năm học 2018-2019
Lịch Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 02/01/2019 đến 03/01/2019; điều chỉnh)
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 18/12 đến 21/12/2018)
THÔNG BÁO - Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
[THÔNG BÁO] - Học tập trung môn GDQP khối 11 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 10, áp dụng từ 03-12-2018)
Lịch kiểm tra tập trung HK1 năm học 2018-2019 (tuần 15, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018) & PC GV coi KTTT
THÔNG BÁO - Về việc học tập trung môn GDQP-AN khối 10 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 28
Hôm nay 69
Hôm qua 1196
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,583,538