slogan
0613 837 522
 
Time 20.01.2018 01:30 | View 1,936

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 03)

Học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  22-01-2018


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKB_L01_sáng»  «TKB_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKB_L02_sáng»  «TKB_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKB_L03_sáng»  «TKB_L03_chiều»    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

  

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKBGV_L01_sáng»  «TKBGV_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKBGV_L02_sáng»  «TKBGV_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKBGV_L03_sáng»  «TKBGV_L03_chiều»    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

 
 
 
 
 

Bài liên quan

Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018 (điều chỉnh ngày KT)
[THÔNG BÁO] - Điều chỉnh lịch kiểm tra khối 10+11 & lịch học khối 6, 7, 8, 12 (tránh bão 16 Tembin)
Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 (Điều chỉnh khối 10+11)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017 & Phân công GT coi thi
Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 10)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017 & Phân công giám thị coi KTTT (thay đổi)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017 + PC giám thị ngày 22, 23, 24, 25-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 (thay đổi)
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 23-10-2017 đến 29-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-10-2017 đến 22-10-2017
Phân công giám thị coi KTTT ngày 14-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 09-10-2017 đến 15-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 02-10-2017 đến 08-10-2017
Danh sách Giáo viên tập huấn phương pháp dạy học
[THÔNG BÁO] - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 & các hoạt động sau lễ
Danh sách phân công giáo viên coi thi Nghề PT năm học 2016-2017
[THÔNG BÁO] - Thời gian tổ chức các hoạt động đầu năm học 2017-2018

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 48
Hôm nay 230
Hôm qua 993
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 909,415