slogan
0613 837 522
 
Time 13.05.2018 06:44 | View 5,161

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 12)

Học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  14-05-2018


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKB_L01_sáng»  «TKB_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKB_L02_sáng»  «TKB_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKB_L03_sáng»  «TKB_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 29-01-2018):   «TKB_L04_sáng»  «TKB_L04_chiều»    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 05-03-2018):   «TKB_L05_sáng»  «TKB_L05_chiều»    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 19-03-2018):   «TKB_L06_sáng»  «TKB_L06_chiều»    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 26-03-2018):   «TKB_L07_sáng»  «TKB_L07_chiều»    

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 02-04-2018):   «TKB_L08_sáng»  «TKB_L08_chiều»    

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 09-04-2018):   «TKB_L09_sáng»  «TKB_L09_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 02-05-2018):   «TKB_L10_sáng»  «TKB_L10_chiều»    

        11/  TKB lần 11 (từ ngày 07-05-2018):   «TKB_L11_sáng»  «TKB_L11_chiều»    

        12/  TKB lần 12 (từ ngày 14-05-2018):   "Là TKB lần 11 nhưng không học buổi chiều, riêng khối 12 vẫn học buổi chiều bình thường"    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   


   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 08-01-2018):   «TKBGV_L01_sáng»  «TKBGV_L01_chiều»    

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 15-01-2018):   «TKBGV_L02_sáng»  «TKBGV_L02_chiều»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 22-01-2018):   «TKBGV_L03_sáng»  «TKBGV_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 29-01-2018):   «TKBGV_L04_sáng»  «TKBGV_L04_chiều»    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 05-03-2018):   «TKBGV_L05_sáng»  «TKBGV_L05_chiều»    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 19-03-2018):   «TKBGV_L06_sáng»  «TKBGV_L06_chiều»    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 26-03-2018):   «TKBGV_L07_sáng»  «TKBGV_L07_chiều»    

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 02-04-2018):   «TKBGV_L08_sáng»  «TKBGV_L08_chiều»    

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 09-04-2018):   «TKBGV_L09_sáng»  «TKBGV_L09_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 02-05-2018):   «TKBGV_L10_sáng»  «TKBGV_L10_chiều»    

        11/  TKB lần 11 (từ ngày 07-05-2018):   «TKBGV_L11_sáng»  «TKBGV_L11_chiều»    

        12/  TKB lần 12 (từ ngày 14-05-2018):   "Là TKB lần 11 nhưng không học buổi chiều, riêng khối 12 vẫn học buổi chiều bình thường"    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

 
 
 
 
 

Bài liên quan

THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ
Danh sách học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời & GCN kết quả thi THPT 2018
TUYỂN SINH LỚP 6 - Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH LỚP 10 - Thông báo điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019
Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (số 4)
Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 & Phân công giám thị

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 32
Hôm nay 43
Hôm qua 1525
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,103,277