slogan
0613 837 522
 
Time 21.03.2019 08:00 | View 4,026

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2, Năm học 2018-2019

Thực hiện từ ngày:  18-03-2019
(TKB số 15)


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 11 (từ ngày 07-01-2019):   «TKB_L11_sáng»    «TKB_L11_chiều»    

        02/  TKB lần 12 (từ ngày 14-01-2019):   «TKB_L12_sáng»    «TKB_L12_chiều»    

        03/  TKB lần 13 (từ ngày 18-02-2019):   «TKB_L13_sáng»    «TKB_L13_chiều»    

        04/  TKB lần 14 (từ ngày 04-03-2019):   «TKB_L14_sáng»    «TKB_L14_chiều»    

        05/  TKB lần 15 (từ ngày 18-03-2019):   «TKB_L15_sáng»    «TKB_L15_chiều»    

                


   

   

   

   

   

   


                


   

   

   

   

   

   

   


   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 11 (từ ngày 07-01-2019):   «TKBGV_L11_sáng»    «TKBGV_L11_chiều»     

        02/  TKB lần 12 (từ ngày 14-01-2019):   «TKBGV_L12_sáng»    «TKBGV_L12_chiều»     

        03/  TKB lần 13 (từ ngày 18-02-2019):   «TKBGV_L13_sáng»    «TKBGV_L13_chiều»     

        04/  TKB lần 14 (từ ngày 04-03-2019):   «TKBGV_L14_sáng»    «TKBGV_L14_chiều»     

        05/  TKB lần 15 (từ ngày 18-03-2019):   «TKBGV_L15_sáng»    «TKBGV_L15_chiều»     

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

   I- THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11:  

          

Lưu ý: Lớp "Tin 1" & "Tin 3" thay đổi GV dạy (Cô Phụng).
     


          * File nhập điểm Nghề PT 2018-2019:  « Diem_NghePT_1819.xls »  (điều chỉnh lúc 20:00 ngày 20/03/2019) 

            (GVBM dạy nghề PT nhập điểm và gửi về địa chỉ mail: dungngoc222pa@gmail.com)

   II- DS CÁC LỚP NGHỀ PHỔ THÔNG 11:  

          


   

   

   

   

   

   

   


«-----» • «-----» • «-----» • «-----» • «-----»

    

 
 
 
 

Bài liên quan

Lịch kiểm tra tập trung HK2 năm học 2018-2019 (Tuần 31, từ 18/03/2019 đến 23/03/2019)
[THÔNG BÁO] - Tham gia học tập Nghị quyết khóa XII
[THÔNG BÁO] - Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
Kết quả kỳ thi chọn HS giỏi khối 9 (cấp TP) và khối 12 (cấp Tỉnh) năm học 2018-2019
Lịch Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 02/01/2019 đến 03/01/2019; điều chỉnh)
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 18/12 đến 21/12/2018)
THÔNG BÁO - Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
[THÔNG BÁO] - Học tập trung môn GDQP khối 11 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 10, áp dụng từ 03-12-2018)
Lịch kiểm tra tập trung HK1 năm học 2018-2019 (tuần 15, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018) & PC GV coi KTTT
THÔNG BÁO - Về việc học tập trung môn GDQP-AN khối 10 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 81
Hôm nay 283
Hôm qua 910
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,491,309