slogan
0613 837 522
 
Time 07.12.2018 08:15 | View 10,139

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1, Năm học 2018-2019

Thực hiện từ ngày:  03-12-2018
(TKB số 10)


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 20-08-2018):   «TKB_L01_sáng»      

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 27-08-2018):   «TKB_L02_sáng»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 10-09-2018):   «TKB_L03_sáng»    «TKB_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 17-09-2018):   «TKB_L04_sáng»    «TKB_L04_chiều»    

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 01-10-2018):   «TKB_L05_sáng»    «TKB_L05_chiều»    

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 15-10-2018):   «TKB_L06_sáng»    «TKB_L06_chiều»    

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 29-10-2018):   «TKB_L07_sáng»    «TKB_L07_chiều»    

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 12-11-2018):   «TKB_L08_sáng»    «TKB_L08_chiều»    

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 26-11-2018):   «TKB_L09_sáng»    «TKB_L09_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 03-12-2018):   «TKB_L10_sáng»    «TKB_L10_chiều»    

                


   

   

   

   

   

   


                


   

   

   

   

   

   

   


   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 20-08-2018):   «TKBGV_L01_sáng»      

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 27-08-2018):   «TKBGV_L02_sáng»      

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 10-09-2018):   «TKBGV_L03_sáng»    «TKBGV_L03_chiều»     

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 17-09-2018):   «TKBGV_L04_sáng»    «TKBGV_L04_chiều»     

        05/  TKB lần 05 (từ ngày 01-10-2018):   «TKBGV_L05_sáng»    «TKBGV_L05_chiều»     

        06/  TKB lần 06 (từ ngày 15-10-2018):   «TKBGV_L06_sáng»    «TKBGV_L06_chiều»     

        07/  TKB lần 07 (từ ngày 29-10-2018):   «TKBGV_L07_sáng»    «TKBGV_L07_chiều»     

        08/  TKB lần 08 (từ ngày 12-11-2018):   «TKBGV_L08_sáng»    «TKBGV_L08_chiều»     

        09/  TKB lần 09 (từ ngày 26-11-2018):   «TKBGV_L09_sáng»    «TKBGV_L09_chiều»     

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 03-12-2018):   «TKBGV_L10_sáng»    «TKBGV_L10_chiều»     

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

   I- THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11:  

             II- DS CÁC LỚP NGHỀ PHỔ THÔNG 11:  

          


   

   

   

   

   

   

   


«-----» • «-----» • «-----» • «-----» • «-----»

    

 
 
 
 

Bài liên quan

Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020
[THÔNG BÁO] - V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH - Tổ chức thi thử THPT năm 2019
Thời Khóa Biểu năm học 2018-2019, Ôn tập K9 & K12 (số 3, áp dụng từ 27-05-2019)
Lịch thi thử vào lớp 10 (k.09) năm 2019 & phân công GT coi thi
[THÔNG BÁO] - V/v Nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm 2018
[THÔNG BÁO] - Tham gia học tập Nghị quyết khóa XII
[THÔNG BÁO] - Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
Kết quả kỳ thi chọn HS giỏi khối 9 (cấp TP) và khối 12 (cấp Tỉnh) năm học 2018-2019
Lịch Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 02/01/2019 đến 03/01/2019; điều chỉnh)
Phân công Giám thị coi kiểm tra HK1 2018-2019 (từ 18/12 đến 21/12/2018)
THÔNG BÁO - Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
[THÔNG BÁO] - Học tập trung môn GDQP khối 11 năm học 2018-2019
Lịch kiểm tra tập trung HK1 năm học 2018-2019 (tuần 15, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018) & PC GV coi KTTT
THÔNG BÁO - Về việc học tập trung môn GDQP-AN khối 10 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 35
Hôm nay 73
Hôm qua 1173
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,609,898