slogan
0613 837 522
 
Time 15.09.2018 05:26 | View 10,998

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1, Năm học 2018-2019

Thực hiện từ ngày:  17-09-2018
(TKB số 04)


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 20-08-2018):   «TKB_L01_sáng»      

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 27-08-2018):   «TKB_L02_sáng»    

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 10-09-2018):   «TKB_L03_sáng»    «TKB_L03_chiều»    

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 17-09-2018):   «TKB_L04_sáng»    «TKB_L04_chiều»    

                


   

   

   

   

   

   


                


   

   

   

   

   

   

   


   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019:

        01/  TKB lần 01 (từ ngày 20-08-2018):   «TKBGV_L01_sáng»      

        02/  TKB lần 02 (từ ngày 27-08-2018):   «TKBGV_L02_sáng»      

        03/  TKB lần 03 (từ ngày 10-09-2018):   «TKBGV_L03_sáng»    «TKBGV_L03_chiều»     

        04/  TKB lần 04 (từ ngày 17-09-2018):   «TKBGV_L04_sáng»    «TKBGV_L04_chiều»     

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

 
 
 
 
 

Bài liên quan

THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp (& 12 PB) áp dụng từ ngày 10/09/2018
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ
Danh sách học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời & GCN kết quả thi THPT 2018
TUYỂN SINH LỚP 6 - Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH LỚP 10 - Thông báo điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019
Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)
Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 12)
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (số 4)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 81
Hôm nay 511
Hôm qua 2110
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,241,580