slogan
0613 837 522
 
Time 12.03.2017 12:34 | View 2,162

THỜI KHÓA BIỂU   (số 06)

Học kỳ 2, Năm học 2016-2017

Thực hiện từ ngày  13-03-2017

   A/  Thời gian học: 


 

   B/ Thời khóa biểu từng lớp:

            1)  Khối lớp 6:  «LỚP 6»

            2)  Khối lớp 7:  «LỚP 7»

            3)  Khối lớp 10:  «LỚP 10»

            4)  Khối lớp 11:  «LỚP 11»

   C/ Thời khóa biểu toàn trường: 

           1)  Thời khóa biểu HK2, số 01:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)». ​

           2)  Thời khóa biểu HK2, số 02:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)».

           3)  Thời khóa biểu HK2, số 03:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)».

           4)  Thời khóa biểu HK2, số 04:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)».

           5)  Thời khóa biểu HK2, số 05:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)».

           6)  Thời khóa biểu HK2, số 06:  «TKB lớp (sáng)»,  «TKB lớp (chiều)»  •  «TKB GV (sáng)»,  «TKB GV (chiều)».Bài liên quan

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (TKB số 12, từ ngày 19-12-2016)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 17)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 16)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 15)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 14)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 13)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 12)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 11)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 & Phân công giám thị (Tuần 10)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 & Phân công giám thị (Tuần 9)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 8) & phân công Giám thị coi thi
Thư mời họp Cha Mẹ học sinh học kỳ I, năm học 2016-2017
[THÔNG BÁO] Thời gian tập trung học sinh toàn trường đầu năm học 2016-2017

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 22
Hôm nay 54
Hôm qua 753
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 424,626