slogan
0613 837 522
 
Time 07.12.2017 08:27 | View 10,822

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 10)

Học kỳ 1, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  04-12-2017


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKB_L1_sáng»   

        02/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKB_L2_sáng»  «TKB_L2_chiều»   

        03/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKB_L3_sáng»  «TKB_L3_chiều»   

        04/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKB_L4_sáng»  «TKB_L4_chiều»    

        05/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKB_L5_sáng»  «TKB_L5_chiều»    

        06/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKB_L6_sáng»  «TKB_L6_chiều»    

        07/  TKB lần 7 (từ ngày 06-11-2017):   «TKB_L7_sáng»  «TKB_L7_chiều»    

        08/  TKB lần 8 (từ ngày 20-11-2017):   «TKB_L8_sáng»  «TKB_L8_chiều»    

        09/  TKB lần 9 (từ ngày 27-11-2017):   «TKB_L9_sáng»  «TKB_L9_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 27-11-2017):   «TKB_L10_sáng»  «TKB_L10_chiều»    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKBGV_L1_sáng»    

        02/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKBGV_L2_sáng»  «TKBGV_L2_chiều»   

        03/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKBGV_L3_sáng»  «TKBGV_L3_chiều»   

        04/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKBGV_L4_sáng»  «TKBGV_L4_chiều»    

        05/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKBGV_L5_sáng»  «TKBGV_L5_chiều»    

        06/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKBGV_L6_sáng»  «TKBGV_L6_chiều»    

        07/  TKB lần 7 (từ ngày 06-11-2017):   «TKBGV_L7_sáng»  «TKBGV_L7_chiều»    

        08/  TKB lần 8 (từ ngày 20-11-2017):   «TKBGV_L8_sáng»  «TKBGV_L8_chiều»    

        09/  TKB lần 9 (từ ngày 27-11-2017):   «TKBGV_L9_sáng»  «TKBGV_L9_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 04-12-2017):   «TKBGV_L10_sáng»  «TKBGV_L10_chiều»    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

Bài liên quan

Lịch kiểm tra tập trung HK1 năm học 2018-2019 (tuần 10, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) & PC GV coi KTTT
THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 6, áp dụng từ 15-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ
Danh sách học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời & GCN kết quả thi THPT 2018
TUYỂN SINH LỚP 6 - Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH LỚP 10 - Thông báo điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019
Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 58
Hôm nay 657
Hôm qua 1703
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,290,242