slogan
0613 837 522
 
Time 18.11.2017 08:07 | View 812

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 08)

Học kỳ 1, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  20-11-2017


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        1/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKB_L1_sáng»   

        2/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKB_L2_sáng»  «TKB_L2_chiều»   

        3/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKB_L3_sáng»  «TKB_L3_chiều»   

        4/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKB_L4_sáng»  «TKB_L4_chiều»    

        5/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKB_L5_sáng»  «TKB_L5_chiều»    

        6/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKB_L6_sáng»  «TKB_L6_chiều»    

        7/  TKB lần 7 (từ ngày 06-11-2017):   «TKB_L7_sáng»  «TKB_L7_chiều»    

        8/  TKB lần 8 (từ ngày 20-11-2017):   «TKB_L8_sáng»  «TKB_L8_chiều»    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        1/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKBGV_L1_sáng»    

        2/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKBGV_L2_sáng»  «TKBGV_L2_chiều»   

        3/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKBGV_L3_sáng»  «TKBGV_L3_chiều»   

        4/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKBGV_L4_sáng»  «TKBGV_L4_chiều»    

        5/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKBGV_L5_sáng»  «TKBGV_L5_chiều»    

        6/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKBGV_L6_sáng»  «TKBGV_L6_chiều»    

        7/  TKB lần 7 (từ ngày 06-17-2017):   «TKBGV_L7_sáng»  «TKBGV_L7_chiều»    

        8/  TKB lần 8 (từ ngày 20-17-2017):   «TKBGV_L8_sáng»  «TKBGV_L8_chiều»    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

Bài liên quan

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 (thay đổi)
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 23-10-2017 đến 29-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-10-2017 đến 22-10-2017
Phân công giám thị coi KTTT ngày 14-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 09-10-2017 đến 15-10-2017
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 02-10-2017 đến 08-10-2017
Danh sách Giáo viên tập huấn phương pháp dạy học
[THÔNG BÁO] - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 & các hoạt động sau lễ
Danh sách phân công giáo viên coi thi Nghề PT năm học 2016-2017
[THÔNG BÁO] - Thời gian tổ chức các hoạt động đầu năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU Kỹ năng sống (Lớp 6 & Lớp 10) năm học 2017-2018
Thời khóa biểu ôn tập Nghề PT môn Tin học
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 2)
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 6
[Tuyển sinh 2017] - Điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển lớp 10
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2017-2018

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 39
Hôm nay 210
Hôm qua 1432
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 798,266