slogan
0613 837 522
 
Time 07.12.2017 08:27 | View 8,455

THỜI KHÓA BIỂU   (Lần 10)

Học kỳ 1, Năm học 2017-2018

Thực hiện từ ngày:  04-12-2017


   A/  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:


   B/  THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKB_L1_sáng»   

        02/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKB_L2_sáng»  «TKB_L2_chiều»   

        03/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKB_L3_sáng»  «TKB_L3_chiều»   

        04/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKB_L4_sáng»  «TKB_L4_chiều»    

        05/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKB_L5_sáng»  «TKB_L5_chiều»    

        06/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKB_L6_sáng»  «TKB_L6_chiều»    

        07/  TKB lần 7 (từ ngày 06-11-2017):   «TKB_L7_sáng»  «TKB_L7_chiều»    

        08/  TKB lần 8 (từ ngày 20-11-2017):   «TKB_L8_sáng»  «TKB_L8_chiều»    

        09/  TKB lần 9 (từ ngày 27-11-2017):   «TKB_L9_sáng»  «TKB_L9_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 27-11-2017):   «TKB_L10_sáng»  «TKB_L10_chiều»    

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi sáng »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

«•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  « Buổi chiều »  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»  «•••»


   

   

   

   

   

   

   

   C/  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

        01/  TKB lần 1 (từ ngày 14-08-2017):   «TKBGV_L1_sáng»    

        02/  TKB lần 2 (từ ngày 28-08-2017):   «TKBGV_L2_sáng»  «TKBGV_L2_chiều»   

        03/  TKB lần 3 (từ ngày 04-09-2017):   «TKBGV_L3_sáng»  «TKBGV_L3_chiều»   

        04/  TKB lần 4 (từ ngày 11-09-2017):   «TKBGV_L4_sáng»  «TKBGV_L4_chiều»    

        05/  TKB lần 5 (từ ngày 01-10-2017):   «TKBGV_L5_sáng»  «TKBGV_L5_chiều»    

        06/  TKB lần 6 (từ ngày 16-10-2017):   «TKBGV_L6_sáng»  «TKBGV_L6_chiều»    

        07/  TKB lần 7 (từ ngày 06-11-2017):   «TKBGV_L7_sáng»  «TKBGV_L7_chiều»    

        08/  TKB lần 8 (từ ngày 20-11-2017):   «TKBGV_L8_sáng»  «TKBGV_L8_chiều»    

        09/  TKB lần 9 (từ ngày 27-11-2017):   «TKBGV_L9_sáng»  «TKBGV_L9_chiều»    

        10/  TKB lần 10 (từ ngày 04-12-2017):   «TKBGV_L10_sáng»  «TKBGV_L10_chiều»    

«•»  ×  «•»   ×  «•»   ×  «•» 
   

Bài liên quan

Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 & Phân công giám thị
Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 09)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 26-03-2018 đến 31-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 19-03-2018 đến 25-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 12-03-2018 đến 18-03-2018 & Phân công giám thị
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 05-03-2018 đến 11-03-2018 & Phân công giám thị
Thông Báo - Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018 (điều chỉnh ngày KT)
[THÔNG BÁO] - Điều chỉnh lịch kiểm tra khối 10+11 & lịch học khối 6, 7, 8, 12 (tránh bão 16 Tembin)
Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 (Điều chỉnh khối 10+11)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017 & Phân công GT coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017 & Phân công giám thị coi KTTT (thay đổi)
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017 + PC giám thị ngày 22, 23, 24, 25-11-2017
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 (thay đổi)
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 21
Hôm nay 32
Hôm qua 782
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,001,454