LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 & PCGT coi Kiểm tra HK
Cập nhật: 03.12.2019 09:30

   

     A/  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020:  (thay đổi thời gian kiểm tra của khối THCS: ngày 24/12 đổi thành 21/12/2019)  

            


   
   


     B/  DSHS (THEO PHÒNG) & SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020:  

                « DSHS theo phòng K6 »    « Sơ đồ phòng KT K6 » 

                « DSHS theo phòng K7 »    « Sơ đồ phòng KT K7 » 

                « DSHS theo phòng K8 »    « Sơ đồ phòng KT K8 »  « Sơ đồ phòng KT K8 sáng 28-12-2019 » 

                « DSHS theo phòng K9 »    « Sơ đồ phòng KT K9 »  « Sơ đồ phòng KT Tiếng anh (Nói) K9 » 

                « DSHS theo phòng K10 »    « Sơ đồ phòng KT K10 » 

                « DSHS theo phòng K11 »    « Sơ đồ phòng KT K11 » 

                « DSHS theo phòng K12 »    « Sơ đồ phòng KT K12 » 

 

     C/  PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020:  

           a)  PCGT coi kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019)« Tải về » 
                Lưu ý: PCGT có thay đổi ở một số giáo viên tại các ngày từ 18/12 đến 21/12/201

                   


   

   


           b)  PCGT coi kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019)« Tải về » 

                  


   

   


֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍