KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (& Kết quả PHÚC KHẢO điểm thi)
Cập nhật: 03.04.2019 02:50

   

     A/  Lịch thi:  ​

     B/  Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

            1.  Quy chế thi THPT Quốc gia:  «TT 04/2017/TT-BGDĐT»  «QC 04/2017/TT-BGDĐT»  

            2.  Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia năm 2018:  «04/2018/TT-BGDĐT»  

            3.  Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019:  « 03/2019/TT-BGDĐT »   

            4.  Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT QG & xét công nhận TN THPT năm 2019:  « 1209/BGDĐT-QLCT »   

            5.  Danh mục mã Tĩnh, mã Huyện & Khu vực ưu tiên thi THPT năm 2019:  « DM Tỉnh Huyện »  « DM KV Ưu tiên »  

                         Trang tra cứu thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng: « thituyensinh.vn »    

                         Video giao lưu trực tuyến giải đáp thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019: « https://vtv.vn/truc-tuyen/... »  

            6.  Quy chế Tuyển sinh Đại học hệ chính quy & các TT sửa đổi bổ sung:  « 05/2017/TT-BGDĐT »  « 07/2018/TT-BGDĐT »  « 02/2019/TT-BGDĐT » 

            7.  Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019:  « 2832/BGDĐT-GDĐH »   

     C/  Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai:  ​

            1.  Hướng dẫn thực hiện kỳ thi THPT QG năm 2019:  « 973/SGDĐT-NV2 »   

     D/  Văn bản của Trường PT Thực hành Sư phạm:  ​

           1.  Kế hoạch thời gian công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:  « 17/KH-PTTHSP »  

           2.  Hướng dẫn ghi phiếu dự thi THPT quốc gia năm 2019:  « HD_phieuduthi_2019 »  

           3.  Học sinh nộp đơn đăng ký phúc khảo điểm thi năm 2019:  

                   - Thời gian: từ 16/7/2019 đến 19/7/2019  (buổi sáng từ 8h00 đến 10h30).

                   - Địa điểm: trường PT-THSP (CS4), phòng Hồ Sơ dãy F (tầng 1, kế bên phòng Tin học). 

                   - Lưu ý: mẫu đơn phúc khảo nhận tại nơi nộp đơn hoặc tải về tại đây: « Mẫu đơn PK 2019 » .

           4.  Học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT năm 2019:   

                a) Phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu ĐKXT: (học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phương thức để điều chỉnh NV) 

                   - Thời gian: 
                          + Ngày 22/7/2019: buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 15h00.
                          + Ngày 23/7/2019buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
                          + Ngày 24/7/2019 đến 25/7/2019: buổi sáng từ 8h00 đến 11h00.
                          + Ngày 26/7/2019buổi sáng từ 8h00 đến 10h30.

                          + Ngày 29/7/2019buổi sáng từ 8h00 đến 11h00.

                   - Địa điểm: trường PT-THSP (CS4), phòng Hồ Sơ dãy F (tầng 1, kế bên phòng Tin học). 

                b) Phương thức phiếu ĐKXT (do đã khóa đăng ký online từ 30/7/2019): 

                   - Thời gian: 
                          + Ngày 30/7/2019buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
                          + Ngày 31/7/2019buổi sáng từ 8h00 đến 11h00.

                   - Địa điểm: trường PT-THSP (CS4), phòng Hồ Sơ dãy F (tầng 1, kế bên phòng Tin học). 

           5.  Học sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:  từ 14h00 ngày 18/07/2019 tại Văn phòng trường PT-THSP (CS4).   

           6.  Học sinh nhận giấy chứng nhận điểm thi TN năm 2019:  từ 8h00 ngày 22/07/2019 tại Văn phòng trường PT-THSP (CS4).   

                   * Lưu ý: Học sinh khi nhận giấy chứng nhận điểm thi TN THPT mang theo CMND/GCC.

           7.  Kết quả Phúc khảo điểm thi TN năm 2019:  « KQ phúc khảo »   

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍