ĐN-RTV - Lễ Khai Giảng năm học 2017-2018 trường PT Thực hành Sư phạm
Cập nhật: 06.09.2017 10:17

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
(Đài truyền hình Đồng Nai)