CV 5555/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Cập nhật: 08.10.2015 03:38

     CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Số tư liệu:  5555/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:  08-10-2014
File đính kèm:  5555/BGDĐT-GDTrH

 

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm./.