CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016
Cập nhật: 09.10.2015 09:35
     CV 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 6 năm 2015 "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016".
Số tư liệu:  3162/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:  24-06-2015
File đính kèm:  3162/BGDĐT-GDTrH


 

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm./.