Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
Cập nhật: 12.12.2018 03:36

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

 

     Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

               1. Bài thi Toán học:  « Tải về »

               2. Bài thi Ngữ văn:  « Tải về »

               3. Bài thi Ngoại ngữ:  

                    - Môn thi thành phần Tiếng Anh:  « Tải về »

               4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

                    - Môn thi thành phần Vật lý:  « Tải về »

                    - Môn thi thành phần Hóa học:  « Tải về »

                    - Môn thi thành phần Sinh học:  « Tải về »

               5. Bài thi Khoa học xã hội:

                    - Môn thi thành phần Lịch sử:  « Tải về »

                    - Môn thi thành phần Địa lý:  « Tải về »

                    - Môn thi thành phần Giáo dục công dân:  « Tải về »

(Nguồn: www.moet.gov.vn)