slogan
02513 837 522
 

Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020"

Time 13.03.2019 08:25 | View 425
Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020".

TT 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành QC đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT

Time 16.06.2016 03:17 | View 4,672
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT".

TT 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Time 07.10.2015 12:06 | View 2,695
TT 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ "Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính".

TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học

Time 24.09.2015 03:45 | View 27,866
TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Time 24.09.2015 03:50 | View 2,234
QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

TT 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Time 24.08.2016 10:22 | View 15,893
TT 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh".

CV 5555/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Time 08.10.2015 03:42 | View 46,644
CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

CV 3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Time 08.10.2015 03:34 | View 7,737
CV 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016

Time 09.10.2015 10:00 | View 1,404
CV 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 6 năm 2015 "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016".

TTLT 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập

Time 23.10.2015 09:48 | View 2,453
Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 "Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập".
123

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 149
Hôm qua 2135
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,849,171