slogan
0613 837 522
 

[LỊCH CÔNG TÁC] Tuần từ 24-04-2017 đến 30-04-2017

Time 24.04.2017 10:01 | View 139
Lịch công tác tuần 37 từ ngày 24-04-2017 đến ngày 30-04-2017 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Kết quả cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet (IOE) cấp Thành phố (THCS) và cấp trường (THPT)

Time 22.02.2017 08:27 | View 777
Kết quả cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet (IOE) cấp Thành phố (THCS) và cấp trường (THPT) của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017 của trường PT Thực hành Sư phạm

Time 23.01.2017 05:01 | View 365
Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi

Time 24.04.2017 03:58 | View 623
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37)

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi

Time 26.04.2017 07:45 | View 1,082
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

Time 24.04.2017 10:02 | View 1,041
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017

Time 17.04.2017 03:31 | View 266
Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)

Time 17.04.2017 03:20 | View 1,060
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi

Time 16.04.2017 12:36 | View 743
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi

Time 10.04.2017 09:15 | View 484
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 37
Hôm nay 134
Hôm qua 743
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 455,146