slogan
0613 837 522
 

[LỊCH CÔNG TÁC] Tuần từ 27-03-2017 đến 02-04-2017

Time 27.03.2017 09:12 | View 54
Lịch công tác tuần 33 từ ngày 27-03-2017 đến ngày 02-04-2017 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Kết quả cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet (IOE) cấp Thành phố (THCS) và cấp trường (THPT)

Time 22.02.2017 08:27 | View 524
Kết quả cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet (IOE) cấp Thành phố (THCS) và cấp trường (THPT) của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017 của trường PT Thực hành Sư phạm

Time 23.01.2017 05:01 | View 314
Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi

Time 27.03.2017 10:02 | View 221
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)

Time 27.03.2017 08:29 | View 633
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi

Time 20.03.2017 08:29 | View 824
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31, từ ngày 13-03-2017 đến 19-03-2017)

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 06, từ ngày 13-03-2017)

Time 12.03.2017 12:34 | View 2,161
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 06, từ ngày 13-03-2017) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)

Time 12.03.2017 12:46 | View 1,003
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30) & Phân công giám thị coi thi

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi

Time 06.03.2017 02:13 | View 1,071
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 tuần 29 (Tuần thực dạy 27).

Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)

Time 30.12.2016 03:06 | View 1,527
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Lần 2) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 42
Hôm qua 753
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 424,614