slogan
02513 837 522
 

Lịch KIỂM TRA TẬP TRUNG trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 + PCGT tuần 9 (từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019)

Time 15.10.2019 07:09 | View 6,912
Lịch KIỂM TRA TẬP TRUNG trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 1 (số 4, áp dụng từ 30-09-2019) + TKB lớp 1

Time 15.10.2019 07:08 | View 36,804
Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 1 (số 4, áp dụng từ 30-09-2019).

[THÔNG BÁO] - Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Time 04.09.2019 07:20 | View 2,962
Thông báo: Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020.

[THÔNG BÁO] - Nhận Giấy báo dự thi Nghề PT năm 2019

Time 15.08.2019 08:56 | View 1,121
Thông Báo: Nhận Giấy báo dự thi Nghề PT năm 2019.

Danh sách phòng thi Khối 6 (ngày 02/08/2019)

Time 30.07.2019 06:58 | View 2,866
Danh sách phòng thi Khối 6 (ngày 02/08/2019).

[THÔNG BÁO] - V/v học tập Kỹ năng sống (lớp 6 & lớp 10) năm học 2019-2020

Time 30.07.2019 06:47 | View 2,184
Thông báo: V/v học tập Kỹ năng sống (lớp 6 & lớp 10) năm học 2019-2020.

Thời Khóa Biểu Ôn tập Nghề PT năm học 2018-2019 (áp dụng từ 08/07/2019)

Time 14.07.2019 05:13 | View 1,711
Thời Khóa Biểu Ôn tập Nghề PT năm học 2018-2019 (áp dụng từ 08/07/2019).

Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020

Time 14.07.2019 05:14 | View 13,660
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020.

[THÔNG BÁO] - V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019

Time 10.06.2019 08:04 | View 1,014
THÔNG BÁO: V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO - Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Time 30.05.2019 12:32 | View 1,590
Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 20
Hôm nay 157
Hôm qua 2135
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,849,179