slogan
0613 837 522
 

Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018

Time 17.12.2017 12:09 | View 1,460
Phân công giám thị coi thi HK1 năm học 2017-2018 (từ 14/12/2017 đến 16/12/2017).

Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018

Time 13.12.2017 02:07 | View 3,684
Lịch Kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017 & Phân công GT coi thi

Time 07.12.2017 08:27 | View 1,601
Lịch Kiểm tra tập trung Tuần 15 từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017.

Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 10)

Time 07.12.2017 08:27 | View 4,002
Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Năm học 2017-2018 (Lần 10) áp dụng từ ngày 04-12-2017.

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017 & Phân công giám thị coi KTTT (thay đổi)

Time 29.11.2017 08:04 | View 1,491
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 27-11-2017 đến 03-12-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017 + PC giám thị ngày 22, 23, 24, 25-11-2017

Time 22.11.2017 03:54 | View 1,171
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017.

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 (thay đổi)

Time 18.11.2017 07:57 | View 1,013
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"

Time 14.11.2017 08:24 | View 156
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu Cán bộ, Công chức, Viên chức" & mẫu kê khai.

Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017

Time 13.11.2017 08:11 | View 738
Lịch Kiểm tra tập trung và PC giám thị coi thi từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017 (tuần 11).

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017

Time 04.11.2017 12:08 | View 1,142
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 98
Hôm nay 2226
Hôm qua 1513
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 859,626