slogan
0613 837 522
 

THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 4, áp dụng từ 17-09-2018)

Time 15.09.2018 05:26 | View 10,998
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (TKB số 4, áp dụng từ 17-09-2018).

THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019

Time 15.09.2018 05:27 | View 2,374
Thông báo về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp (& 12 PB) áp dụng từ ngày 10/09/2018

Time 09.09.2018 07:52 | View 4,233
Danh sách học sinh các lớp (chuyển lớp) áp dụng từ ngày 10/09/2018.

Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019

Time 29.08.2018 07:34 | View 1,746
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019

Time 16.08.2018 07:56 | View 10,946
Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019

Time 09.08.2018 09:23 | View 5,697
Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019 của trường PT-THSP.

Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)

Time 09.08.2018 12:29 | View 5,040
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10).

THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)

Time 07.08.2018 01:39 | View 5,689
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10).

THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)

Time 17.07.2018 08:39 | View 3,943
Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10).

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 83
Hôm nay 513
Hôm qua 2110
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,241,582