slogan
0613 837 522
 

Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)

Time 20.05.2018 03:37 | View 184
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1).

Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 12)

Time 13.05.2018 06:44 | View 4,314
Thời Khóa Biểu Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 (Số 12).

Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (số 4)

Time 13.05.2018 06:45 | View 1,615
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018, từ ngày 03/05/2018 đến 11/05/2018.

Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Time 23.04.2018 08:21 | View 7,163
Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 của trường PT Thực hành Sư phạm.

Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12)

Time 23.04.2018 08:20 | View 1,001
Phân công giám thị coi kiểm tra HK2 năm học 2017-2018 (khối 12, từ 18/4 đến 20/4/2018).

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018 & Phân công giám thị

Time 16.04.2018 01:08 | View 1,412
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 16-04-2018 đến 22-04-2018  &  Phân công giám thị

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 & Phân công giám thị

Time 12.04.2018 08:02 | View 1,207
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 09-04-2018 đến 14-04-2018 (tuần 33).

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 & Phân công giám thị

Time 07.04.2018 11:33 | View 1,040
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 02-04-2018 đến 08-04-2018 (tuần 32).

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 26-03-2018 đến 31-03-2018 & Phân công giám thị

Time 02.04.2018 08:22 | View 1,106
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 26-03-2018 đến 31-03-2018 (tuần 31).

Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 19-03-2018 đến 25-03-2018 & Phân công giám thị

Time 23.03.2018 03:13 | View 1,028
Lịch Kiểm tra tập trung từ ngày 19-03-2018 đến 25-03-2018 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 70
Hôm nay 768
Hôm qua 882
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,032,653