slogan
0613 837 522
 

[THÔNG BÁO] - Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Time 22.08.2019 09:30 | View 14
Thông báo: Chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020.

Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 1 (số 1, áp dụng từ 19-08-2019)

Time 22.08.2019 09:30 | View 12,151
Thời Khóa Biểu năm học 2019-2020, học kỳ 1 (số 1, áp dụng từ 19-08-2019).

[THÔNG BÁO] - Nhận Giấy báo dự thi Nghề PT năm 2019

Time 15.08.2019 08:56 | View 835
Thông Báo: Nhận Giấy báo dự thi Nghề PT năm 2019.

Danh sách phòng thi Khối 6 (ngày 02/08/2019)

Time 30.07.2019 06:58 | View 2,411
Danh sách phòng thi Khối 6 (ngày 02/08/2019).

[THÔNG BÁO] - V/v học tập Kỹ năng sống (lớp 6 & lớp 10) năm học 2019-2020

Time 30.07.2019 06:47 | View 1,931
Thông báo: V/v học tập Kỹ năng sống (lớp 6 & lớp 10) năm học 2019-2020.

Thời Khóa Biểu Ôn tập Nghề PT năm học 2018-2019 (áp dụng từ 08/07/2019)

Time 14.07.2019 05:13 | View 1,520
Thời Khóa Biểu Ôn tập Nghề PT năm học 2018-2019 (áp dụng từ 08/07/2019).

Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020

Time 14.07.2019 05:14 | View 12,409
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2019-2020.

[THÔNG BÁO] - V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019

Time 10.06.2019 08:04 | View 869
THÔNG BÁO: V/v Trả học bạ cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO - Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Time 30.05.2019 12:32 | View 1,486
Nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

KẾ HOẠCH - Tổ chức thi thử THPT năm 2019

Time 02.06.2019 09:16 | View 1,151
Tổ chức thi thử THPT năm 2019.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 126
Hôm nay 607
Hôm qua 2742
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,704,765