slogan
0613 837 522
 

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi

Time 24.04.2017 03:58 | View 623
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37)

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi

Time 26.04.2017 07:45 | View 1,082
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

Time 24.04.2017 10:02 | View 1,041
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017

Time 17.04.2017 03:31 | View 266
Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)

Time 17.04.2017 03:20 | View 1,060
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi

Time 16.04.2017 12:36 | View 743
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi

Time 10.04.2017 09:15 | View 484
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi

Time 03.04.2017 03:22 | View 697
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)

Time 27.03.2017 08:29 | View 737
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi

Time 20.03.2017 08:29 | View 890
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31, từ ngày 13-03-2017 đến 19-03-2017)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 40
Hôm nay 137
Hôm qua 743
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 455,149