slogan
0613 837 522
 

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi

Time 27.03.2017 10:02 | View 221
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)

Time 27.03.2017 08:29 | View 633
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi

Time 20.03.2017 08:29 | View 824
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31, từ ngày 13-03-2017 đến 19-03-2017)

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 06, từ ngày 13-03-2017)

Time 12.03.2017 12:34 | View 2,162
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 06, từ ngày 13-03-2017) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)

Time 12.03.2017 12:46 | View 1,004
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30) & Phân công giám thị coi thi

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi

Time 06.03.2017 02:13 | View 1,072
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 tuần 29 (Tuần thực dạy 27).

Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)

Time 30.12.2016 03:06 | View 1,528
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Lần 2) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017

Time 30.12.2016 03:07 | View 3,117
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (TKB số 12, từ ngày 19-12-2016)

Time 18.12.2016 07:15 | View 1,756
Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (TKB số 12, từ 19-12-2016).

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 17)

Time 08.12.2016 07:58 | View 608
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 17).

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 54
Hôm nay 87
Hôm qua 753
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 424,659