slogan
0613 837 522
 

Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2017-2018

Time 26.06.2017 04:22 | View 5,177
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2017-2018.

Danh sách giáo viên coi thi học phần HK2 CĐSP khóa 41

Time 27.06.2017 09:02 | View 113
Danh sách giáo viên coi thi học phần HK2 CĐSP khóa 41.

THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 1) & Danh sách các lớp Hè

Time 26.06.2017 04:22 | View 1,874
Thời khóa biểu Hè năm 2017 (lần 1) của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thông Báo ôn tập, bồi dưỡng văn hóa và các hoạt động ngoại khóa Hè 2017

Time 26.05.2017 09:01 | View 1,364
[Thông Báo] V/v ôn tập, bồi dưỡng văn hóa và các hoạt động ngoại khóa Hè 2017.

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi

Time 08.05.2017 01:31 | View 3,908
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi

Time 08.05.2017 01:34 | View 1,896
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37)

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

Time 24.04.2017 10:02 | View 1,974
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi

[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017

Time 17.04.2017 03:31 | View 1,217
Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)

Time 17.04.2017 03:20 | View 2,378
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017) của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi

Time 16.04.2017 12:36 | View 1,306
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi.

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 87
Hôm nay 978
Hôm qua 1192
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 505,571