slogan
02513 837 522
 

Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020"

Time 13.03.2019 08:25 | View 798
Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020".

Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu CB-CC-VC"

Time 11.11.2017 11:28 | View 577
Hướng dẫn kê khai thông tin "Phiếu Cán bộ, Công chức, Viên chức" & mẫu kê khai.

TT 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành QC đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT

Time 16.06.2016 03:17 | View 5,039
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT".

TT 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Time 07.10.2015 12:06 | View 3,105
TT 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ "Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính".

TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học

Time 24.09.2015 03:45 | View 28,664
TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Time 24.09.2015 03:50 | View 2,487
QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

TT 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Time 24.08.2016 10:22 | View 17,353
TT 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh".

CV 5555/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Time 08.10.2015 03:42 | View 53,846
CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

CV 3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Time 08.10.2015 03:34 | View 8,273
CV 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016

Time 09.10.2015 10:00 | View 1,571
CV 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 6 năm 2015 "Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016".
123

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 38
Hôm nay 119
Hôm qua 1224
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 2,297,685