slogan
02513 837 522
 

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Time 19.06.2017 10:29 | View 39,658

Trụ sở: Đường Vũ Hồng Phô, Khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Website:  http://thuchanhsupham.dnpu.edu.vn

Email: thuchanhsupham.dnpu@gmail.com

Điện thoại:  0251.837.522


Ban Giám hiệu

Time 15.08.2019 08:26 | View 11,394
HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đội ngũ giáo viên

Time 15.11.2018 12:16 | View 18,695
Đội ngũ Giáo viên trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Giới thiệu Chi bộ trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai

Time 11.07.2015 10:33 | View 7,526
Chi bộ trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai gồm 14 đảng viên (...)

Giới thiệu Công đoàn trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai

Time 11.07.2015 10:33 | View 6,314
Công đoàn trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai gồm 24 công đoàn viên (...)

Cơ sở vật chất

Time 15.04.2015 02:01 | View 8,990
CƠ SỞ VẬT CHẤT
1

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 38
Hôm nay 37
Hôm qua 920
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 2,059,624