slogan
0613 837 522
 
Time 07.12.2016 07:47 | View 622

 

• Phân công Giám thị coi thi Tuần 16: 

          * Ngày  30-11-2016 (thứ 4): tiết 5, buổi sáng
                   -  Nguyễn Thị Ngọc Ngà
                   -  Trương Thị Thu Hiền
                   -  Nguyễn Thị Thanh Tú
                   -  Nguyễn Xuân Hoài Phước
                   -  Trần Thảo Nguyên
                   -  Lê Văn Hoạt
                   -  Đặng Xuân Đức
                   -  Phạm Anh Dũng (GK3)
                   -  Nguyễn Thị Trường An (GK3)

          * Ngày  01-12-2016 (thứ 5): tiết 4+5, buổi sáng
                   -  Lê Xuân Sơn
                   -  Nguyễn Thụy Hồng Anh
                   -  Nguyễn Ngọc Thảo
                   -  Trần Ngọc Hiếu
                   -  Đoàn Thị Kim
                   -  Đặng Xuân Đức
                   -  Nguyễn Xuân Hoài Phước
                   -  Lê Thị Thúy Sương (GK3)
                   -  Lê Thị Ánh (GK3)

          * Ngày  02-12-2016 (thứ 6): tiết 4+5, buổi sáng
                   -  Lê Văn Hoạt
                   -  Trần Phương Nga
                   -  Phạm Anh Dũng
                   -  Trần Ngọc Hiếu
                   -  Nguyễn Văn Sự (GK3)
                   -  Hà Thị Hạnh (GK3)

• • • • 

 

Bài liên quan

Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi
[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (TKB số 12, từ ngày 19-12-2016)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 17)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 15)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 14)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 13)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 12)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 67
Hôm nay 164
Hôm qua 743
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 455,176