slogan
0613 837 522
 
Time 24.11.2016 01:29 | View 935


 

• Phân công Giám thị coi thi Tuần 15: 

          * Ngày  24-11-2016 (thứ 5): tiết 3+4, buổi chiều
                   -  Nguyễn Xuân Hoài Phươc
                   -  Trần Phương Nga
                   -  Lê Thị Cẩm Vân
                   -  Nguyễn Thị Ngọc Châm   -->  Hoàng Thị Giang
                   -  Nguyễn Ngọc Thảo
                   -  Nguyễn Thụy Hồng Anh
                   -  Trần Ngô Quỳnh Ngân
                   -  Đặng Xuân Đức
                   -  Võ Thị Ngọc Hiền
                   -  Lê Xuân Sơn
                   -  Trần Ngọc Hiếu
                   -  Lê Văn Hoạt
                   -  Phạm Anh Dũng
                   -  Lê Thị Ánh

          * Ngày  25-11-2016 (thứ 6): tiết 4+5, buổi sáng
                   -  Phạm Anh Dũng
                   -  Lê Văn Hoạt
                   -  Nguyễn Thị Thanh Tú
                   -  Trần Ngọc Hiếu
                   -  Lê Thị Thúy Sương
                   -  Lê Thị Ánh

• • • • 

Bài liên quan

Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2017-2018
Danh sách giáo viên coi thi học phần HK2 CĐSP khóa 41
THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM 2017 (lần 1) & Danh sách các lớp Hè
Thông Báo ôn tập, bồi dưỡng văn hóa và các hoạt động ngoại khóa Hè 2017
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017 & Phân công coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 37) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 36) & Phân công giám thị coi thi
[Thông Báo] - Kết quả thi IOE, Toán, Lý trên Internet & thi HSG lớp 10, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (TKB số 08, từ ngày 17-04-2017)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 35) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 34) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 33) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 32) & Phân công giám thị coi thi (bổ xung ngày 23-03-2017, thứ 5)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 31) & Phân công giám thị coi thi
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 30)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ II Năm học 2016-2017 (Tuần 29) & Phân công giám thị coi thi
Phân công giáo viên coi thi Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Thay đổi)
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017
Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (TKB số 12, từ ngày 19-12-2016)
Lịch Kiểm tra tập trung Học kỳ I Năm học 2016-2017 (Tuần 17)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 69
Hôm nay 953
Hôm qua 1192
Cao nhất (19.08.2016) 9190
Tổng cộng 505,546