slogan
02513 837 522
 
Time 08.10.2015 03:42 | View 68,586

     CV 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Số tư liệu:  5555/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:  08-10-2014
File đính kèm:  5555/BGDĐT-GDTrH

 

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm./.

Bài liên quan

TT 26/2020/TT-BGDĐT Thông Tư sửa đổi bổ sung QC đánh giá học sinh THCS & THPT của TT58/2011/TT-BGDĐT
Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020"
TT 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành QC đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT
TT 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
TT 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
CV 3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"
CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016
TTLT 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
TTLT 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
TTLT 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
TT 19/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp
CV 4723/BGDĐT-CTHSSV "Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016"
CV 4669/BGDĐT-GDTrH "Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới"
TT 33/2005/TT-BGDĐT Hướng dẫn tạm thời chế độ PCCV lãnh đạo trong GDCL
CV 68/BGDĐT-GDTrH Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách
CV 7291/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
CV 7608/BGDĐT-GDTrH Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010
12

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 313
Hôm qua 422
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 3,258,188