slogan
02513 837 522
 
Time 10.03.2020 07:03 | View 11,816

* Chi bộ trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Đồng Nai.

* Chi bộ gồm 50 đảng viên. Trong đó:

          - Bí thư chi bộ:               Đậu Thành Vinh

          - Phó bí thư chi bộ:         Trần Đức Phúc

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13
Hôm nay 227
Hôm qua 425
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 3,228,421