slogan
02513 837 522
 
Time 11.07.2015 10:33 | View 7,527

* Chi bộ trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Đồng Nai.

* Chi bộ gồm 14 đảng viên. Trong đó:

          - Bí thư chi bộ:               Đinh Quang Minh

          - Phó bí thư chi bộ:        Trần Đức Phúc

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 40
Hôm nay 39
Hôm qua 920
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 2,059,626